Christian Senettin & Valentino Ceol
    
I direttori